Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LN5054-1999x835-c73baee.jpg _8LN5054-1999x835-c73baee.jpg

Reakcja na COVID-19: symulacje Peer-to-Peer

Ćwicz - to jedyna droga do perfekcji

Rozpocznij szkolenia z prawidłowego zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, które pozwolą twojemu personelowi powtarzać procedury, do momentu zdobycia biegłości w ich wykonaniu. Przygotowany kurs e-learningowy i scenariusze peer-to-peer umożliwiają placówkom ochrony zdrowia na efektywne szkolenie przy minimalnej pomocy koordynatorów.

Ukierunkowany E-learning

Kurs opracowany zgodnie z istniejącymi programami rozwoju umiejętności peer-to-peer Laerdal.  Umożliwa zarówno koordynatorom jak i kursantom skuteczne wdrożenie szkoleń peer-to-peer w zakresie zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej przez personel medyczny.

Uzyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych, scenariuszy oraz informacji dodatkowych i zapewnij pomyślne wdrożenie szkoleń.

 

Uzyskaj dostęp

e-learning screen.png

Specjalne scenariusze na SimPad PLUS

Scenariusze oparte na wytycznych oraz najlepszych praktykach rekomendowanych przez Europejskie Centrum Kontroli Zakażeń (CDC) oraz zatwierdzone przez pracowników służby zdrowia w Europie i Australii. Listy kontrolne w nich zawarte, krok po kroku przeprowadzają personel przez procedurę zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, pozwalając na doskonalenie tych umiejętności.

Szczegółowe listy kontrolne wymaganych umiejętności.

P2P SimPad 2.png

Kompleksowa informacja zwrotna dla szkolonego i szkolącego zamieszczona w dzienniku zdarzeń.

P2P SimPad 3.png

Popraw kompetencje kliniczne

Udowodniono, że szkolenia peer-to-peer przynoszą wiele pozytywnych rezultatów. Zwiększają zaangażowanie uczestników szkolenia, pozytywnie wpływają na poczucie pewności siebie oraz poprawę kompetencji. Sprawia to, że uczestnicy mają lepsze osiągnięcia oraz wydajność pod względem efektów uczenia się.

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.