Gå vidare till
Öppna vägledning
_2NZ4241.jpg _2NZ4241.jpg

SimCapture – Elevdrivna scenarier

Lär ut, kontrollera och bevaka elevernas färdighetsutveckling. Varifrån som helst.

 
Distansstudier är det nya vanliga

Standardiserad utbildning.
Objektiva bedömningar.
Mätbara resultat.

Lärare kan nu leverera, kontrollera och bevaka elevernas praktiska kunskapsutveckling varifrån som helst.

Nu kan studenter lätt komma åt innehåll och övningar direkt från sina mobila enheter. Med de nya elevdrivna scenarierna i SimCapture Enterprise kan elever nu öva upp sina färdigheter tillsammans med andra elever, eller själva registrera sina övningar för bedömning och utvärdering av sina instruktörer.

Be om en virtuell demo

boost-roi-simcapture-hero.jpg

How You Can Boost ROI with SimCapture

The initial cost of setting up or expanding a healthcare simulation center with equipment, staff, audiovisual infrastructure, and management software can be substantial. As a result, you're likely to find yourself at some point needing to justify your expenses to garner support and funding.

_2NZ4348 (2b).jpg

Kombinera SimCapture med modulär färdighetsträning

En helhetslösning för distansutbildning.

Bygg upp färdighet och kompetens med denna praktiska lösning. I kombination med SimCapture ger den modulära färdighetstränaren ett fantastiskt upplägg för färdighetsträning vid distansutbildning. Med rapportfunktionen som SimCapture tillhandahåller kan instruktörer samla in data och analysera utbildningsbehov på både individuell och gruppnivå.

Modulär färdighetstränare

Bortom COVID-19

Distansutbildning

Stöd för förvärv av kliniska färdigheter för distanselever

Ett av de största hindren för elevers möjlighet att öva upp sina färdigheter är begränsade resurser. Ofta saknas tillgång till övningsledare, labbplats och lärarledning.

Elevdrivna scenarier ger flexibilitet gällande alternativ vid eller utanför anläggningen. Det kan stödja klinisk färdighetsträning och kan kombineras med prisvärda färdighetsinstruktörer för skalbara utbildningsalternativ. 

Virtuellt lärande – framdrivet av pandemin, här för att stanna

Flytten till distansutbildning är en stadig trend i vårdutbildning som har drivits på av pandemin.  
 
Elevdrivna scenarier gör virtuella utbildningar mer effektiva genom att kombinera praktiska aktiviteter med effektiva bedömnings- och utvärderingsmöjligheter. 

Request a SimCapture Virtual Demo

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.