Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_2NZ4241.jpg _2NZ4241.jpg

SimCapture: Scenariusze samodzielnego rozwoju umiejętności pielęgniarskich

Wspieraj i monitoruj rozwój kompetencji

 
Zdalna edukacja stała się nową normą

Standaryzowane szkolenie
Obiektywna ocena
Wymierne wyniki

Edukatorzy mogą przekazywać niezbędną wiedzę i materiały oraz monitorować rozwój umiejętności praktycznych swoich uczniów z dowolnego miejsca na świecie. 

Studenci mają dostęp do treści i szkoleń bezpośrednio ze swoich urządzeń mobilnych. Zawarte w SimCapture Enterprise scenariusze do samodzielnej nauki umożliwiają opanowanie nowych umiejętności wspólnie z pozostałymi uczniami lub samodzielnie. Videorejestracja wykonania poszczególnych ćwiczeń stanowi podstawę oceny przez instruktorów.

Poproś o wirtualną demonstrację

boost-roi-simcapture-hero.jpg

Zwiększ zwrot z inwestycji dzięki SimCapture

Początkowy koszt utworzenia lub rozbudowy centrum symulacji o symulatory, sprzęt AV, personel i oprogramowanie do zarządzania, może być znaczny. W rezultacie w pewnym momencie należy uzasadnić wydatki i pokazać wyniki, aby zdobyć dalsze wsparcie i fundusze.

Co po zniesieniu restykcji związanych z COVID-19?

Remote Learning

Wspieraj osoby uczące się zdalnie w nabywaniu umiejętności klinicznych

Jedną z największych przeszkód z którą spotykają się studenci podzas rozwoju swoich umiejętności klinicznych są ograniczone zasoby. Często nie posiadają oni dostępu do trenażerów, przestrzeni laboratoryjnej lub nadzoru instruktora.

Scenariusze samodzielnego rozwoju umiejętności zapewniają elastyczność dzięki możliwości rozwoju kompetencji zarówno w ośrodku, jak i poza nim. Dzięki połączeniu z przystępnymi cenowo trenażerami umiejętności można uzyskać praktyczne, efektywne i skalowalne rozwiązanie szkoleniowe.

Wirtualne nauczanie – podstawa w pandemii, wsparcie w przyszłości

Przejście na zdalne nauczanie i możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie, jest stałym, od lat występującym trendem w edukacji zdrowotnej. Poprzez trwającą pandemię i nałożone restrykcje został on znacznie przyspieszony.

Scenariusze samodzielnego rozwoju umiejętności sprawają, że prowadzenie kursów wirtualnych - dzięki połączeniu ćwiczeń praktycznych budujących kompetencje kliniczne ze skutecznymi metodami oceny i ewaluacji - jest bardziej efektywne. Zapewnia jednocześnie rezultaty równe wynikom kursów stacjonarnych.

Poproś o bezpłatną wirtualną demonstrację

Którym z poniższych rozwiązań jesteś zainteresowany?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.