Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

1

Tilrettelagt debriefing

Tilrettelagt debriefing er en måte å bruke erfaringene fra en hendelse og opprette en strukturert plan for å forbedre seg selv. Debriefingen inkluderer diskusjon om hendelser, refleksjon og assimilering av aktiviteter som fører til langsiktig læring. Tilbakemelding om ytelse kan mottas fra en instruktør, en kollega eller en styringsenhet, enten i løpet av eller etter en simuleringstrening.

2

In-situ oppfriskningstrening

Muligheten til å øve på sin egen arbeidsplass i korte, målrettende økter, kjent som low-dose high-frequency trening har vist seg å ikke bare være effektivt for å bygge ferdigheter, men bidrar også til å opprettholde og øke kompetanse over tid

3

Tilrettelagt opplæring

Opplæring bør gjøres over tid og inneholde minst en dag med simuleringstrening. Simuleringstrening kan gjøres tilgjengelig, slik at det kan trenes når en har mulighet og uansett hvor man befinner seg.

4

Integrering i pensum

De beste resultatene med simuleringstrening oppstår når det integreres i pensum eller et opplæringsprogram. Simuleringstreningen bør integreres i den eksisterende læreplanen heller enn å gjøres som en ekstra, uavhengig øvelse.

5

Klinisk variasjon

Variasjon i klinisk sammenheng, for eksempel flere pasientscenarier, sikrer eksponering for kliniske utfordringer en ikke møter så ofte. 

6

Forskjellige vanskelighetsgrad

Det bør være variasjon i oppgavenes vanskelighet og kompleksitet.

7

Individuell læring

Opplæringen bør være tilrettelagt for de individuelle læringsbehovene som finnes, avhengig av prestasjon.

8

Flere læringsstrategier

Flere forskjellige undervisningsstrategier bør brukes for å tilrettelegge opplæring, som f.eks. pasientcase, diskusjoner, tilbakemelding, intensjonell sekvensering eller oppgavevariasjon. Læringssirkelen kan brukes som en systematisk metode for å integrere flere læringsstrategier.

9

Definerte resultater

Forventede resultater bør være klart definert og evaluert. Mål for forbedring bør også defineres. Vurderingen beskriver målingen av læringsresultater, mens evaluering beskriver målingen av kurs- eller programresultater.

10

Relevant simulator

Ved valg av simulator til simuleringsbasert utdanning, er det viktig å velge en simulator som støtter læringsmålene.