Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_BER2923.jpg _BER2923.jpg

Forbedre pasientomsorgen

Simuleringsbasert utdanning

Pasientsikkerhet er et globalt helseproblem

Globalt sett estimeres det at medisinske feil resulterer i ca. 1,2 millioner dødsfall hver år. Verdens Helseorganisasjon har publisert en rapport som antyder at skade på grunn av feilbehandling utgjør en betydelig belastning i form av sykdom og død hos mennesker rundt omkring i verden.

1 av 10 Pasienter blir skadet under behandling
43 Millioner årlige pasientsikkerhetshendelser
$42 Milliarder i årlig kostnad på grunn av medisinske feil

Muligheten til å øve

En av de største utfordringene for å forbedre pasientsikkerheten er muligheten til å øve.  Kliniske praksisplasser spesielt innen sykepleieutdanningen, blir stadig mer begrenset, selv om behovet for helsearbeidere øker, på grunn av en aldrende befolkning.

Ikke bare er muligheten til å øve avgjørende, men også muligheten til å øve på en trygg måte uten å sette pasienter i fare. Simuleringsbasert opplæring gjør det mulig for studenter, leger, sykepleiere og annet helselepersonell å integrere kognitiv læring med praktisk øving uten risiko for pasienter.

Å redusere medisinske feil og forbedre pasientsikkerheten er viktige elementer i pasientomsorgen, men ikke de eneste. Å gi optimal pasientpleie innebærer også å avdekke latente sikkerhetstrusler, tilrettelegge teamarbeid og kommunikasjon, og å sikre at profesjonell kompentanse ikke bare opprettholdes, men også forbedres.

new_BER2289.jpg

Simuleringsbasert opplæring

Simulering er en utdanningsmetode og ikke en teknologi, metoden har fått bred anerkjennelse innen helseutdanning som et verktøy for å styrke klinisk kunnskap og ferdigheter, forbedre teamkommunikasjon og beslutningstaking. Simulering som metode kan også brukes for å standardisere opplæring, oppfylle bevisbaserte retningslinjer og for å nå læringsmålene. Det er et skifte i tankegangen fra hva simulering kan gjøre, til hvordan simulering kan brukes for å forbedre pasientbehandlingen.

10 gode råd for simulering

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Med mer enn 65 års erfaring innen simuleringstrening, har vi en lang historie med å samarbeide med ledende helsepersonell og organisasjoner. Vi fornyer kontinuerlig ikke  bare våre produkter og tjenester, men også hvordan vi kan hjelpe våre kunder å implementere treningsløsningene slik at de lykkes med simuleringstreningen. Vi har lært at simulering ikke bare handler om teknologi, simulering handler også om teknikker, kommunikasjon, teamarbeid og lederskap.

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.