Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

4 powody, dla których warto stworzyć sieć dedykowaną dla sprzętu symulacyjnego

Jeśli kierujesz prężnie działającym centrum symulacji lub pracownią symulacyjną, prawdopodobnie zainteresują Cię sposoby na zwiększenie efektywności jej działania - nie wspominając o wygospodarowaniu większej ilości czasu na opracowanie wartościowych propozycji edukacyjnych dla Twoich uczniów.

Przedstawiamy tutaj 4 powody, dla których warto rozważyć współpracę z działem IT w celu skonfigurowania dedykowanej sieci obsługującej urządzenia symulacyjne firmy Laerdal. Rezultatem będzie znaczna poprawa efektywności działania laboratorium symulacyjnego oraz maksymalne wykorzystanie możliwości symulacji.

1. Stabilne symulacje.

Aby zrozumieć, w jaki sposób dedykowana sieć może poprawić stabilność, wyobraź sobie, że jesteś na gwarnym przyjęciu w domu znajomego, podczas którego odbywa się wiele rozmów na różne tematy. Ponieważ wszyscy uczestnicy imprezy znajdują się w tej samej przestrzeni, wszyscy muszą mówić coraz głośniej, powtarzać się i skupiać, aby usłyszeć siebie nawzajem. Skutkuje to ciągłymi przerwami prowadzonej rozmowy. Nie da się uniknąć sytuacji, w której niektóre informacje zostaną niewłaściwie zrozumiane lub utracone. Taka rozmowa nie jest efektywna.

Dostrzegając problem, gospodarz postanawia podzielić grupy na różne pokoje według tematów, aby umożliwić porozumiewanie się bez zakłóceń. Problem rozwiązany.

Zastanów się teraz nad siecią w Twojej organizacji. Jeśli sieć jest współdzielona przez wiele urządzeń z różnych działów, będą one musiały konkurować o przepustowość i trudniej będzie im się ze sobą komunikować. Sytuacja będzie wyglądać jak na powyższym przyjęciu. Niestety urządzenia nie mogą mówić głośniej, więc komunikacja jest zakłócona lub przerwana przez inne urządzenia.

Jeśli dział IT będzie pełnił rolę „gospodarza” i rozdzieli grupy urządzeń na podsieci (podobnie jak w przypadku umieszczania osób w różnych pokojach w zależności od tematu), możliwe będzie bardziej efektywne zarządzanie całością ruchu sieciowego w organizacji. Wydzielenie podsieci wyłącznie na potrzeby urządzeń Laerdal zapewni stabilniejsze połączenie, które doprowadzi do zmniejszenia liczby zakłóceń i opóźnień.

Oprócz zapewnienia przez stabilne połączenie ograniczenia liczby problemów z siecią i czasu spędzanego na ich rozwiązywaniu, należy zwrócić uwagę na możliwy wpływ zakłóceń łączności na uczestników szkolenia. Jeśli scenariusz zostanie przerwany z powodu problemu z łącznością, nieuchronnie spowoduje to zmniejszenie jego realizmu. Może to wpłynąć na poziom zaangażowania uczestników.1

student-panic.png

Dokładasz wszelkich starań, aby zmaksymalizować poziom zaangażowania uczniów, poczynając od opracowania skutecznego wprowadzenia do szkolenia, a kończąc na zaplanowaniu każdego elementu scenariusza. Czy chcesz, aby coś tak prozaicznego, jak problem z siecią podczas realizacji scenariusza, zniweczyło Twoją pracę?

2. Szybsze i łatwiejsze aktualizacje oprogramowania.

Aktualizacje oprogramowania są niezbędne do zapewnienia optymalnego działania urządzeń, na których polegamy na co dzień. Pomyśl o smartfonach. Z reguły nie zwracamy większej uwagi na aktualizacje oprogramowania, ponieważ telefony zawsze mają dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub planu taryfowego. Przeważnie wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby wyszukać i pobrać aktualizacje. W wielu przypadkach telefony informują o dostępności aktualizacji oprogramowania.

Teraz pomyśl o aktualizacji oprogramowania posiadanych urządzeń symulacyjnych. Jeśli korzystasz z routerów obsługujących urządzenia Laerdal, możesz mieć trudności ze znalezieniem czasu na rutynowe odłączanie urządzeń od routerów, a następnie podłączanie ich do Internetu w celu wyszukania i pobrania dostępnych aktualizacji oprogramowania. Po skonfigurowaniu sprzętu w dedykowanej sieci posiadane urządzenia symulacyjne będą zawsze podłączone do Internetu, co oznacza szybki i bezproblemowy dostęp do aktualizacji i nowych funkcji zaraz po ich udostępnieniu.

3. Dostęp do zdalnego wsparcia.

Podczas pandemii COVID-19 wiele organizacji korzystało z oprogramowania do zdalnego wsparcia IT, zapewniającego pomoc pracownikom wykonującym służbowe obowiązki z domu. Takie oprogramowanie umożliwia zdalny dostęp do urządzeń pracowników w celu rozpoznania i rozwiązania problemów, bez uzależnienia tego procesu od wiedzy technicznej użytkownika.

Dedykowana sieć internetowa zapewnia zdalne wsparcie dla sprzętu Laerdal. Po przesłaniu zgłoszenia nasi technicy mogą zdalnie przeprowadzić diagnostykę symulatora, określić wagę problemu i rozpocząć rozwiązywanie większości z nich. Zdalne wsparcie ogranicza czas spędzany przez pracowników na rozwiązywaniu problemów i umożliwia skoncentrowanie się na szkoleniu.

4. Symulacja in situ w całym obiekcie.

Symulacja in situ, czyli symulacja odbywająca się w rzeczywistym środowisku klinicznym, umożliwia maksymalne zbliżenie doświadczeń uczestników symulacji do rzeczywistości. Wykazano, że symulacja in situ poprawia umiejętności kliniczne i umiejętności pracy zespołowej, a nawet poprawia wyniki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.2

Można stworzyć dedykowaną sieć, która jest dostępna w całym obiekcie. Umożliwi ona swobodny wybór lokalizacji do przeprowadzania symulacji. Dzięki niej nie trzeba będzie też uważać na ciągłe pozostawanie w zasięgu routera.

Dodatkowa wskazówka! Jak przekonać zespół IT

Jeśli chcesz usprawnić funkcjonowanie centrum symulacji za pomocą dedykowanej, zarządzanej przez dział IT sieci internetowej, potrzebujesz pomocy z ich strony. Podajemy kilka powodów, dla których dedykowana sieć będzie korzystna dla działu IT i ułatwi przekonanie go do tego przedsięwzięcia:

  • Zwiększona kontrola nad środowiskiem sieciowym umożliwi podział na segmenty i zarządzanie ruchem sieciowym laboratorium/centrum symulacyjnego niezależnie od ruchu w innych obszarach organizacji.
  • Odizolowanie urządzeń laboratorium/centrum symulacyjnego zwiększy bezpieczeństwo.
  • Ponieważ urządzenia firmy Laerdal będą podłączone do sieci firmowej, dział IT będzie miał wgląd w te urządzenia. Umożliwi to ograniczenie problemów związanych z oznaczaniem sprzętu Laerdal jako niezidentyfikowanego zagrożenia przez systemy zabezpieczeń IT.

Wymienione korzyści spowodują ograniczenie liczby zgłoszeń laboratorium dotyczących problemów z łącznością, zwalniając czas i zasoby działu IT!

Jeśli chcesz stworzyć dedykowaną sieć dla urządzeń symulacyjnych Laerdal, skontaktuj się z naszymi koordynatorami projektu wdrażania sieci pod adresem [email protected]. Przeprowadzą oni cały proces wspólnie z zespołem IT.

Bibliografia

  1. Schober, P., Kistemaker, K., Sijani, F., Schwarte, L., van Groeningen, D., & Krage, R. (2019). Effects of post-scenario debriefing versus stop-and-go debriefing in medical simulation training on skill acquisition and learning experience: a randomized controlled trial. (Wpływ podsumowania po scenariuszu w porównaniu z podsumowaniem w trakcie medycznej symulacji szkoleniowej na nabywanie umiejętności i naukę: randomizowane badanie kontrolowane). BMC Medical Education, 19(334), s. 7. DOI: https://doi.org/10.1186/s12909-019-1772-y 
     
  2. Fent, G., Blythe, J., Farooq, O., & Purva, M. (2015). In situ simulation as a tool for patient safety: a systematic review identifying how it is used and its effectiveness. (Symulacja in situ jako narzędzie zapewniające bezpieczeństwo pacjentów: przegląd systematyczny określający sposób jej stosowania i skuteczność). BMJ Simulation and Technology Enhanced Learning, 1(3), s. 103-110. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjstel-2015-000065